BLOGS

𝗔 𝗧𝗥𝗨𝗘 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗢𝗙 𝗗𝗥𝗔𝗚𝗢𝗡𝗙𝗟𝗬 𝗧𝗔𝗜𝗟𝗢𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗖𝗜𝗦𝗦𝗢𝗥𝗦

𝗔 𝗧𝗥𝗨𝗘 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗢𝗙 𝗗𝗥𝗔𝗚𝗢𝗡𝗙𝗟𝗬 𝗧𝗔𝗜𝗟𝗢𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗖𝗜𝗦𝗦𝗢𝗥𝗦

Chúng tôi là 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗰𝗶𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀 - một doanh nghiệp truyền thống gia đình lâu đời tại Hàn Quốc với những kỹ thuật rèn điêu luyện được lưu truyền qua từng thế hệ đến nay.

Trải qua 3 thế hệ trong vòng hơn 70 năm, chúng tôi phát triển không ngừng nghỉ theo thời gian để có thể tạo ra được chiếc kéo chất lượng vượt trội trong ngành may mặc và trở thành sản phẩm Top 1 tại Hàn Quốc. Cuộc hành trình đáng kinh ngạc của những chiếc kéo này, từ một thanh sắt đơn giản đến sản phẩm cuối cùng mà bạn sử dụng, sẽ được chúng tôi thuật lại thành một câu truyện. Cây kéo được tạo nên từ Nước và lửa, từ sự tỉ mỉ điêu luyện của các nghệ nhân luôn đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao trước khi đến tay những người nghệ nhân như bạn.

Chúng tôi mời bạn cùng tìm hiểu trong 9 phần của cuốn sách 𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆mà chúng tôi đã biên soạn thật cẩn thận, để hiểu rõ hơn về cây kéo 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗰𝗶𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀 của chúng tôi!

_

We are 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗰𝗶𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀, a family-run business, with our craftsmanship passed down through generations, and our expertise acknowledged widely across the garment industries around the world.

Over three generations and for 70 years, we have been developing our technology to create the perfect tailoring scissors that exceed the standards of the garment industry and become the Top 1 product in Korea. The incredible journey to create these scissors are now available to you as a true story, from a simple iron bar to the final product that you use. The scissors are made of water and fire, and through meticulous craftsmanship to ensure the products are of high quality before being delivered to artisans like you.

We invite you to our journey which we've compiled into a 𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆, and 9 Chapters to better understand our 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗰𝗶𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀.

_

Băng qua mọi ranh giới, lựa chọn của người nghệ nhân – 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆

🛒Website: www.dragonflyts.vn

☎️Điện thoại: +84 28-3620-6178

📍Địa chỉ: Tầng trệt 00-03, Tòa tháp 6 Chung cư The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Posted On : 28 Apr 2020 16:34:23
Back
RECENT POSTS