BLOGS

𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗖𝗜𝗦𝗦𝗢𝗥𝗦 𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗢𝗙 𝗙𝗜𝗥𝗘 & 𝗪𝗔𝗧𝗘𝗥 - 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝟮

𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗖𝗜𝗦𝗦𝗢𝗥𝗦 𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗢𝗙 𝗙𝗜𝗥𝗘 & 𝗪𝗔𝗧𝗘𝗥 - 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝟮

𝗧𝗢̂𝗜 𝗟𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡

Giai đoạn quyết định chất lượng của 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗰𝗶𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀 chính là bước “tôi luyện”. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và chọn lọc nguyên liệu cao cấp để sản xuất được chiếc kéo có chất lượng cắt hoàn hảo như Dragonfly.

Công đoạn này, các phôi kim loại được nung nóng trong nhiệt độ cao thích hợp, được đúc thành hình dạng của kéo. Phần dư (burrs) tạo ra trong quá trình rèn được loại bỏ sau đó. Tại bước này, kéo cắt gần với hình dạng hoàn thành của nó. Các nghệ nhân sẽ kiểm tra cẩn thận và tạo độ dày của hai lưỡi kéo chính xác bằng nhau cho một cạnh cắt tinh tế.

_

𝗗𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗚𝗜𝗡𝗚

The stage that determines 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗰𝗶𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀’ quality is called “die forging”, a process required in order to produce high quality steel which involves shaping a metal with compressive forces.

In this stage, the metals are heated in the appropriate high temperature to forged into the shape of scissor blades while the remainder (burrs) created during the forging process is removed. When the shears are close to its finished shape, the artisans will carefully examine and create the thickness of the two tips blades exactly the same for exquisite cutting edges.

_

Băng qua mọi ranh giới, lựa chọn của người nghệ nhân – 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆

🛒Website: www.dragonflyts.vn

☎️Điện thoại: +84 28-3620-6178

📍Địa chỉ: Tầng trệt 00-03, Tòa tháp 6 Chung cư The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Posted On : 03 Mar 2020 15:48:45
Back
RECENT POSTS