BLOGS

𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆 - 𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗜𝘁𝗲𝗺𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻

Để tạo ra sản phẩm hoàn thiện cần sử dụng nhiều công cụ quan trọng từ máy may, kim định vị, đến phấn để đánh dấu các đường cắt trên vải. Tất cả các dụng cụ may đều có một mục đích đặc biệt cho mỗi bước phức tạp và được tất cả các nghệ nhân đồng ý rằng trong số tất cả các công cụ này, phần cần thiết nhất là kéo cắt may. Đối với nhiều nghệ nhân, kéo cắt may giống như một người bạn đồng hành, được sử dụng trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng, từ cắt vải thô đến làm chi tiết cuối cùng. Vì vậy, với tất cả các nghệ nhân ngoài kia, chúng tôi giới thiệu với bạn, người bạn đồng hành hoàn hảo, một chiếc kéo cắt may đã được hoàn thiện qua hơn 70 năm và được chế tác bởi 3 thế hệ. Chúng tôi hân hạnh là người bạn đồng hành Dragonfly Tailoring Scissors.

*Truy cập website [ www.dragonflyts.vn ] để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

_

Băng qua mọi rào cản, lựa chọn của người nghệ nhân – 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆

_

In making of the end product, many products are necessary from sewing machines, positioning needles, to chalk for marking the cutting lines on the fabric. All items have a special purpose for each intricate step and it is agreed upon by all artisans that out of all these items, the most essential piece is the tailoring scissors. To many artisans, the tailoring scissor is like a companion, which is used throughout the entire process of making the end product, from cutting the raw fabric to making the final details. So, to all artisans out there, we present to you the perfect companion, a tailoring scissor that has been perfected through more than 70 years, and crafted by 3 generations. We present to you Dragonfly Tailoring Scissors.

*Please visit website [ www.dragonflyts.vn ] for more information.

_

Across All Borders, Every Artisan's Choice – 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗳𝗹𝘆

Posted On : 27 Dec 2019 14:27:13
Back
RECENT POSTS